Wat is een visuele product configurator?

Kort gezegd, een online configurator voor modulaire producten, zowel eenvoudige als complexe. Alle mogelijke opties van het product kunnen worden gekozen en daarmee kan men een eigen product samenstellen. Onderstaande film legt het uit. Toon alle mogelijke opties van...

Pin It on Pinterest